CBD oljans historia

CBD oljans historia

Att människan har använt sig av hampa, eller Cannabis sativa som den heter officiellt, kommer knappast som en nyhet! Det finns bevis för att människan har nyttjat plantan i många tusen år och dessutom i så skilda kulturer som den kinesiska och antika egyptiska. Dess användningsområden innefattade såväl som rent materiella, som till exempel textilier, som religiösa, där man inandades dess ångor för att uppnå tillstånd av meditation och trans.

CBD oljan, som kommer från industrihampa, är däremot lite nyare i historiska sammanhang och har inte ens cirkulerat i hundra år då den upptäcktes på 1940-talet som en del av studierna av plantans olika effekter. Då man redan visste att människor blir höga av att inta vissa delar av plantan gjorde man nu en revolutionerande upptäckt; den olja som man kan utvinna och som kallas för CBD har alla de avslappnande effekter som till exempel rökning av cannabis ger, utan att ge högheten. Först testade man detta på djur och sedan människor, och efter flera årtiondens intensiv forskning kom man fram till att den inte bara hade lugnande inverkan på människor som till exempel var stressade eller nervösa, utan även kunde användas i medicinskt syfte för människor med olika hälsoproblem. Bland det första man undersökte var dess positiva inverkan på epileptiker men senare konstaterade man även resultat bland patienter som led av MS, kronisk smärta och till och med cancer. För att ta reda på mer om de olika sjukdomarna och hälsoproblemen som oljan kan lindra eller läka kan du fortsätta med att läsa mer om dess oerhörda mängd fördelar.

Den som först upptäckte hur man utvinner CBD oljan från industrihampa var en amerikansk forskare vid namn Roger Adams, som trots sin stora upptäckt inte lyckades klarlägga den exakta kemiska uppsättningen i oljan. Det skulle dröja ända till på 60-talet som man gjorde det och under det följande årtiondet började man använda oljan i medicinskt syfte i en mindre skala i ett flertal länder. Snart blev dock oljan förbjuden i stora delar av världen då den associerades med narkotika och missbruk och kritiserades hårt.

Under det senaste årtiondet har dock fler och fler regeringar börjat tillåta oljan igen då upprepade studier visar hur många välgörande kvaliteter den har. Många länder tillåter idag att man odlar industrihampa och under senare år har den blivit en accepterad del inom läkarvården. I Sverige kan man idag hitta ett stort antal produkter som innehåller oljan.

Copyright nm foodtruck 2019
Shale theme by Siteturner